Vrijhaven regels

Het Vrijhaven huishoudelijk reglement is geïnspireerd op de standaardregels die bij verenigingshavens gelden. Dit reglement is opgesteld om het voor iedereen prettig en helder te maken. Aanpassing, aanscherping of juist versoepeling van deze steigerregels vindt aan het eind van het seizoen na evaluatie plaats.

Onderhoud en beheer

 • Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de eigen boot boven water te houden. Controleer regelmatig hoe je boot ervoor staat en voorkom afzinken. Gezonken afgemeerde boten trekken met enorme krachten aan de bolders en de steigerophanging en beschadigen deze.
 • Zorg voor voldoende fenders (stootwillen) tussen de boot en de steiger.
 • Leg je boot goed vast met deugdelijke lijnen (de havencommissie geeft graag advies over lijnen en wijze van vastleggen).
 • Geen verf en andere troep op de steiger. Indien je klust, zeil eronder. De steigers dienen vrij te blijven, dus opslag alleen op je eigen boot.
 • Aantoonbare schade aan de steiger en voorzieningen worden op de veroorzaker verhaald.
 • Alle deelnemers verplichten zich deel te nemen aan de 2 jaarlijkse schoonmaak- en onderhoudsacties van de zwem- en botensteigers.

Eigen ligplaats

 • Een ligplaats wordt per seizoen vergeven. Elk jaar voor 1 maart wordt het nieuwe ligplan bekendgemaakt.
 • De havencommissie wijst je een seizoens-ligplaats toe. Die plaats is afgestemd op lengte van de boot en de diepgang.
 • Elke deelnemer krijgt een sticker/vaantje voor op de boot, zodat duidelijk is dat de boot aan onze steiger mag liggen.
 • De toegewezen ligplaats mag je niet commercieel doorverhuren, noch voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • Je mag nooit een derde langer dan 1 seizoen in jouw plaats op jouw plek laten liggen (maximaal jouw scheepslengte). Logés moet ook altijd bij de havencommissie worden gemeld.
 • Aanleggen van vrienden mag alleen aan de eigen boot (maximaal 3 nachten aaneen).
 • Bij herhaalde overlast wordt de ligplaatsovereenkomst niet verlengd.
 • De havencommissie is gerechtigd een ligplaatsovereenkomst na een seizoen te beëindigen.

In alle gevallen beschikt de havencommissie over ad-hoc zaken.

Vrijburcht havencommissie