‘Actieperiode’ en ‘Stand van zaken’ m.b.t. Café Vrijburcht café nieuws

Beste Vrijburchters e.a. lezers,

De nieuwe uitbaters van café Vrijburcht willen graag voor kerst 2015 open gaan en zijn erg hard bezig met de verbouwing en inrichting van het pand. Ze zullen zelf nog kenbaar maken wie ze zijn en wat ze voorstaan. Er is vanuit Vrijburcht overleg met hun i.r.t. V.v.E. zaken zoals huishoudelijk reglement en de samenwerking met Theater Vrijburcht.

Naast de hele voorgeschiedenis is er in de periode juni t/m september 2015 heel wat gebeurt. Er zijn vele overleggen en besprekingen geweest (Actie comité, V.v.E., De Key, Theater, Stichting e.d.) wat geleid heeft tot de huidige situatie. Een korte uiteenzetting over deze periode kunnen jullie lezen in het verslag wat wij hiervan gemaakt hebben, klik hier.

Met vriendelijk groeten, Frank Smit, Johan Vlug & Menno Vergunst